HANDELSBETINGELSER

Produktinformation:

Varens særlige egenskaber oplyses på sogaardensunds.dk. Besvarelse af supplerende oplysninger eller spørgsmål i forlængelse af de eksisterende oplysninger, kan opnås på denne mailadresse til sogaardensunds.dk via info@soegaardensunds.dk, såfremt kunden ønsker det. For værdibeviser købt på sogaardensunds.dk er det gældende, at de udløber 1 år efter køber modtager ordrebekræftelsen.

Priser:

Ændringer i pris kan forekomme, alt efter dit bestillingstidspunkt. Såfremt Søgaarden accepterer din ordre, vil køber blive faktureret den pris, der er gældende på bestillingsdatoen. Alle priser er vist inkl. Moms.

Bestilling:

Fremstilling af varer inkl. Pris på sogaardensunds.dk er blot en opfordring til at udnytte et nedslag i pris, og betragtes derfor ikke som et bindende tilbud. Ved bestilling af varer fra sogaardensunds.dk binder køber sig til tilbuddet om at købe varen på de oplyste vilkår og der udgøres dermed ikke en direkte bindende accept. Den bindende aftale træder først i kraft, når aftalen mellem køber og sogaardensunds.dk er indgået i form af en ordrebekræftelse, hvilket betyder at køber accepterer det afgivne tilbud.

Betaling:

Dine kontooplysninger som bliver indsamlet ved køb af varer, sendes direkte og sikkert til PBS via krypteringsformen, (SSL), som kun er forbeholdt dig og PBS. Dette sikrer, at uvedkommende ikke kan se eller gemme dine personlige oplysninger.

Reklamation:

Følgende er gældende ved køb af værdibevis: En eventuel reklamation i forbindelse med opdagelse af mangler på produkter, skal ske på skrift til info@soegaardensunds.dk senest et år efter køber modtager varen. Varer i form af værdibevis betragtes modtaget ved opholdets startdato. Hvis ikke, mister køber retten til at anklage sælger for manglen. I tilfælde af en mangel, bedes du angive og forlangende vise, hvori manglen består.

Endvidere er følgende gældende ved køb af billetter til begivenheder på Søgaarden: Reklamation skal ske indenfor rimelig tid efter begivenhedens startdato hvorefter køber er forpligtet til at undersøge varen hurtigst muligt.

Ansvarsfraskrivelse og garanti:

sogaardensunds.dk bringer relevante informationer om andre hjemmesider til dig igennem links. link kontrolleres ikke af sogaardensunds.dk. Derfor kan vi på ingen måde stå til ansvar for deres indhold.

Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem køber og sogaardensunds.dk, varerne opfylder således købers forventninger, såfremt de svarer til Søgaarden egen beskrivelse.

Som følge af at de bestilte varer leveres for sent, eller indeholder mangler, pålægges sælger intet erstatningsansvar, hvis disse forsinkelser eller mangler skyldes forhold i købers varetægt, som er uden for sogaardensunds.dk’s kontrol. Dette kan eksempelvis inkluderer krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.

Køber opnår kun de garantier på bestilte varer, som producenten udsteder overfor køber. sogaardensunds.dk afgiver ikke selvstændig garanti.

Fortrydelsesret

Køber kan fortryde sit køb inden 14 dage efter modtagelsen af ordrebekræftelsen, såfremt det meddeles til sogaardensunds.dk. Herefter refunderer køber det modtagne beløb.

I tilfælde af at en kunde, der har erhvervet et værdibevis og allerede har indløst det, skulle ønske at foretage en ændring i sin booking på et senere tidspunkt, vil der blive pålagt et gebyr på 250 kr. for hver ombooking. Det er vigtigt, at sådanne anmodninger om ombooking foretages mindst 14 dage inden den planlagte ankomstdato, da det ikke vil være muligt at foretage ændringer efter denne frist.

Såfremt du fortryder dit køb eller ønsker at lave ændringer til en booking, skal du meddele dette herom på skrift til info@soegaardensunds.dk.

 

Hjemmesiden sogaardensunds.dk drives af firmaet:

FIRMANAVN  CVR nr: 30903447

TELEFON: 97 14 10 24, ADRESSE:  Søgårdvej 1, 7451 Sunds, BY

Forbehold for ændringer:

Søgaarden forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der er  gældende for denne hjemmeside. Du bedes derfor holde dig opdateret løbende om eventuelle ændringer.

Links:

PBS – Pengeinstitutternes Betalings Service www.pbs.dk

FDIH / Forbrugerrådet www.fdih.dk

Forbrugerstyrelsen www.forbruger.dk

Forbrugerrådet www.forbrugerraadet.dk

Forbrugerinformation www.forbruger.dk